Yhteisövero peritään verotettavasta tulosta, joka lasketaan vähentämällä veronalaisista tuloista vähennyskelpoiset menot. Verokanta on ollut 20 prosenttia vuodesta 2014 lähtien.

Vuonna 2014 yhteisöveron tuotto oli 3 845 M€. Vuosina 2009–2011 valtion osuus yhteisöveron tuotosta on ollut 65 prosenttia, kuntien 32 prosenttia ja seurakuntien n. 3 prosenttia.

Yhteisövero ei koske kaikkia yhtiömuotoja. Henkilöyhtiöt (esim. avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt) eivät maksa yhteisöveroa, vaan niiden tulos jaetaan verotettavaksi omistajilta. Samoin yksityinen elinkeinonharjoittaja maksaa verot yritystoimintansa tuloksesta omassa verotuksessaan.

Yleishyödylliset yhteisöt eivät maksa tuloveroa kaikista tuloistaan.